in

Paroles de Elim Menin par Dimash Kudaibergen

Elim Menin _ Dimash Kudaibergen
🎵

Araī̆lap tangym, asqaqtap taūym
Än oī̆nap kögim, küī̆ tartty kölim
Qol zhetti, mine, angsaghan kün·ge
Zhasaī̆ ber, zhasa, qazaghym mening!

Qazaqstanym – zhasyl ormanym
Qūanyshymdy zhasyra almadym
Angsaghan babam, angsaghan elim –
Bostandyq edi-oū asyl armanyng

Elim mening angsaghan
Tas bughaūdan bosaghan
Qutty bolsyn otaūyng-eī̆
Berik bolsyn-oū bosaghang!

Babamnyng qany, anamnyng zhasy
Singgen bul dalam, qymbatsyng maghan
Bereke-birlik qamaldyng basy
Urpaqqa mänggi til qatshy, dalam

Küī̆insin zhaūyng, süī̆sinsin dosyng
Zhīylsyn qaūym, quī̆ylsyn köshing
Ertenging üshin ayanba, elim
Oyanshy, elim, zhīylsyn esing

Urpaq üshin, el üshin!
Atameken zher üshin!
Berekeng men birliging-eī̆
Tasī bersin-oū örising!

  • Titre la chanson : Elim Menin
  • Par : Dimash Kudaibergen
  • Hashtags populaires : #Elim #Menin

On vous invite à partager les paroles avec vos #amis sur Facebook et Snap 🎵 !

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

It's All Right

Paroles de Mi Plan Contigo par La Ross Maria (lyrics)

It's All Right

Paroles de Éxtasis par Kevin Roldán (lyrics)